Bedrijfsafvalcontainer 240 ltr/ 1x per 4 wkn prijs per maand

€ 15,13 (€ 12,50 excl. BTW)

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW, facturatie elk kwartaal vooraf, betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

Het gaat om een 3-jarig contract met een gekozen ledigingsfrequentie van 1x per 4 weken.

De container wordt binnen 4 werkdagen geleverd, plaatsing- en afvoerkosten per container €30.

De looptijd van de overeenkomst is 3 jaar, hierna wordt de overeenkomst verlengd met eenzelfde periode. Na de periode van 3 jaar kan de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden worden opgezegd.

In de rolcontainer mogen alle kantoor-, winkel- en dienstenafval wat niet proces gerelateerd is gedeponeerd worden. De volgende stoffen en/of materialen mogen niet aangeboden worden onder deze noemer: steenachtige (beton, steen, gasbeton), grond, zand en tuinaarde, asbesthoudende materialen, asbest gelijkende materialen, autobanden, thinner, zuren, toners, batterijen, accu's, verfblikken, kitspuiten en oplosmiddelen (klein chemisch afval), fecaliën, Ferro en non-ferro materialen en glas.

De maximale jaarlijkse tariefsverhoging die onze leverancier mag toepassen over het ledigingsbedrag is 4.9% uitgezonderd tariefaanpassingen welke vanuit overheidswege en/of verbrandingscentrale's opgelegd worden.
terug