Bedrijfsafval 240 ltr/ 1x per 2 weken prijs per maand

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW, facturatie elk kwartaal vooraf, betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

Het gaat om een 3-jarig contract met een gekozen ledigingsfrequentie van 1x per 4 weken.

De container wordt binnen 4 werkdagen geleverd, plaatsing- en afvoerkosten per container €30.

De looptijd van de overeenkomst is 3 jaar, hierna wordt de overeenkomst verlengd met eenzelfde periode. Na de periode van 3 jaar kan de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden worden opgezegd.

In de rolcontainer mogen alle kantoor-, winkel- en dienstenafval wat niet proces gerelateerd is gedeponeerd worden. De volgende stoffen en/of materialen mogen niet aangeboden worden onder deze noemer: steenachtige (beton, steen, gasbeton), grond, zand en tuinaarde, asbesthoudende materialen, asbest gelijkende materialen, autobanden, thinner, zuren, toners, batterijen, accu's, verfblikken, kitspuiten en oplosmiddelen (klein chemisch afval), fecaliën, Ferro en non-ferro materialen en glas.

De maximale jaarlijkse tariefsverhoging die onze leverancier mag toepassen over het ledigingsbedrag is 4.9% uitgezonderd tariefaanpassingen welke vanuit overheidswege en/of verbrandingscentrale's opgelegd worden.

Producten en diensten bestellen kan alleen gedaan worden door leden van MKB Bespaar Nu. Ook profiteren van de vele voordelen? Meld je dan nu aan als lid!

Lid worden! Inloggen
terug